Om

JOSEFINE JERLSTRÖM

           TEORI


 • Agronomexamen


 • Doktorerar om slakt


 • Specialiserad i djurvälfärd


 • Viltmästare

                  PRAKTIK


 • Slakt- och styckkunnig 


 • Kvalitetsarbete på chark

 • Jägare


 • Kompetensbevis slakt och avlivning 

Slaktrådet är ett enmansföretag som startades 2015 av mig, Josefine Jerlström. Sedan 2014 är jag husdjursagronom samt innehar en masterexamen i husdjursvetenskap (Animal Sciences). MIn bana inom slakt startade under studietiden vid ett utbyte i Etiopien där jag studerade djurhanteringen på marknader. Det väckte mitt intresse för djurvälfärd, speciellt vid slakt. I mitt masterarbete undersökte jag när dödstillfället inträffar vid slakt vilket resulterade i en definition på vad begreppet ”död” innebär samt tider för när ett djur räknas som dött efter bedövning och avblodning. Dessa tider finns numera angivna i Jordbruksverkets ”Vägledning för god praxis gällande djurskydd och standardrutiner vid slakterier som slaktar nötkreatur och gris”.


Förutom praktisk erfarenhet från slaktlinjen har jag arbetat med kvalitetsarbete på slakterier. Just nu doktorerar jag  på SLU i ett projekt där jag undersöker kopplingen mellan ekonomi och djurvälfärd vid slakt. Utöver slaktintresset är jag utbildad viltmästare och intresserad av viltförvaltning och tillvaratagande av viltkött. Jag driver Skallsångens kennel med min sambo, och vi föder upp Norsk Elghund, grå (gråhund). 

HUSDJURSAGRONOM

 • Masterexamen i husdjursvetenskap
 • Agronomexamen
 • Kurser i djurvälfärd
 • Praktik och sommarjobb på slakteri
 • Studerat djurhantering och slakt i Etiopien

VILTMÄSTARE

 • Viltförvaltning
 • Viltbiologi
 • Viltvårds- och skötselplaner

 • Viltundersökare

DOKTORAND